Wrocław

Informacja dla Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act)

Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych (AUC) dostawcy usług pośrednich, w tym platformy internetowe, są zobowiązani do spełnienia szeregu obowiązków w zakresie przejrzystości i sprawozdawczości. Po wejściu w życie przepisów AUC wszystkie zainteresowane strony, w tym organy publiczne i nasi klienci, będą mogli znaleźć odpowiednie informacje na tej stronie. Większość przepisów AUC będzie obowiązywać od 17 lutego 2024 roku. Dodatkowo, do 17 lutego 2023 r. dostawcy usług pośrednich są zobowiązani do opublikowania liczby aktywnych odbiorców usług każdej prowadzonej przez nich platformy internetowej lub wyszukiwarki internetowej. Ma to na celu wsparcie organów publicznych w identyfikacji bardzo dużych platform internetowych (tzw. VLOP).


Dla Ceneo liczba aktywnych odbiorców usługi wynosi 28 mln (data ostatniej aktualizacji: 08.2023).

Liczba ta jest publikowana wyłącznie na potrzeby Aktu o Usługach Cyfrowych i opiera się na metodyce zawartej w tym akcie. Została ona obliczona na podstawie wiodącej metryki rynkowej dostarczanej przez Google Analytics oraz uwzględnia liczbę aktywnych odbiorców usług z innych krajów UE oszacowaną przez Ceneo.
W razie pytań prosimy o kontakt: lukasz.giewartowski@ceneo.pl