Wrocław

Informacja o DSA

Średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników usługi Ceneolokalnie.pl – 166,7 tysięcy.
Ostatnia aktualizacja 10.02.2023.


Kontakt do osoby odpowiedzialnej za aktualizację: lukasz.giewartowski@ceneo.pl

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych Digital Services Act (DSA) platformy internetowe zobligowane zostały do opublikowania liczby użytkowników zdefiniowanych w tym akcie prawnym. Liczba ta bazuje na standardowej mierze użytkowników w Google Analytics.