Wroc艂aw

 REGULAMIN 艢WIADCZENIA US艁UG DLA U呕YTKOWNIK脫W CENEO

(WA呕NY OD 1.01.2023 r.)

 

1.POSTANOWIENIA OG脫LNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania przez U偶ytkownik贸w z Serwisu Ceneo oraz warunki 艣wiadczenia przez Ceneo.pl sp. z o.o. na rzecz U偶ytkownik贸w Us艂ug w Serwisie Ceneo. 1.2. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad oraz zakresu 艣wiadczenia poszczeg贸lnych Us艂ug w odr臋bnych regulaminach.

1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Ceneo jest posiadanie komputera z dost臋pem do sieci Internet i z zainstalowan膮 przegl膮dark膮 internetow膮. W przypadku korzystania z niekt贸rych Us艂ug konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej dzia艂aj膮cego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Ceneo mo偶liwe jest wy艂膮cznie przez przegl膮dark臋 internetow膮 a tak偶e aplikacj臋 mobiln膮 w zakresie niekt贸rych funkcjonalno艣ci.

1.4. W celu skorzystania z pe艂nej funkcjonalno艣ci niekt贸rych Us艂ug dost臋pnych w Serwisie Ceneo, niezb臋dne jest w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej U偶ytkownika obs艂ugi protoko艂u bezpiecznej transmisji danych SSL, obs艂ugi Java Script, Java, Flash, a tak偶e cookies.

1.5. Regulamin jest udost臋pniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Ceneo w spos贸b umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

 

2.DEFINICJE

 

2.1. Ceneo 鈥 prowadzona przez Ceneo.pl sp. z o.o. w j臋zyku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach kt贸rej dokonywane s膮 transakcje oraz 艣wiadczone s膮 inne us艂ugi zwi膮zane z transakcjami, utrzymywana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w domenie ceneo.pl, dost臋pna r贸wnie偶 w ramach innych serwis贸w internetowych prowadzonych przez partner贸w Ceneo.pl sp. z o.o.

2.2. Ceneo.pl sp. z o.o. 鈥 sp贸艂ka z siedzib膮 we Wroc艂awiu, przy ul. Legnickiej 48 A, 54-202 Wroc艂aw, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia Fabrycznej we Wroc艂awiu, VI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000634928, kapita艂 zak艂adowy: 5 000 000 z艂otych, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, z kt贸r膮 U偶ytkownik mo偶e kontaktowa膰 si臋 pod adresem kontakt@ceneo.pl

2.3. Ceneolokalnie 鈥 prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneolokalnie.pl serwis internetowy s艂u偶膮cy do prezentacji U偶ytkownikom przez Kontrahent贸w og艂osze艅 dotycz膮cych Towar贸w lub us艂ug z odbiorem osobistym wed艂ug kryterium miejsca, w kt贸rym U偶ytkownik chce dokona膰 zakupu i odbioru Towaru lub us艂ugi.

2.4. Konto 鈥 w pe艂ni aktywowane, prowadzone dla U偶ytkownika przez Ceneo konto b臋d膮ce zbiorem zasob贸w, w kt贸rym gromadzone s膮 dane U偶ytkownika oraz informacje o jego dzia艂aniach w ramach Serwisu Ceneo, umo偶liwiaj膮ce mi臋dzy innymi dokonanie zakupu Towar贸w w Sklepach Internetowych Kontrahent贸w Ceneo.pl sp. z o.o., w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥.

2.5. Sklep Internetowy 鈥 sklep internetowy, stanowi膮cy zorganizowany zbi贸r stron internetowych i narz臋dzi informatycznych, zarz膮dzanych i udost臋pnianych przez Ceneo.pl sp. z o.o. lub danego Kontrahenta, pozwalaj膮cych U偶ytkownikom na dokonywanie zakupu towar贸w lub us艂ug w sieci Internet, w okre艣lonej domenie.

2.6. Kup Teraz 鈥 bezp艂atna us艂uga oferowana w ramach Serwisu Ceneo polegaj膮ca na udost臋pnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalaj膮cego Sklepom Internetowym oraz Kontrahentom prezentuj膮cym Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta oferowa膰 Towary do zakupu z wykorzystaniem narz臋dzi udost臋pnianych w Serwisie Ceneo, a U偶ytkownikom zawiera膰 ze Sklepami Internetowymi oraz z Kontrahentami nieprowadz膮cymi Sklep贸w Internetowych, kt贸rzy prezentuj膮 Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzeda偶y dotycz膮ce tych Towar贸w bezpo艣rednio ze stron Serwisu Ceneo (bez konieczno艣ci przechodzenia i rejestrowania si臋 na stronach internetowych Sklep贸w Internetowych).

2.7. Kupuj膮cy 鈥 U偶ytkownik, kt贸ry w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 dokonuje lub dokona艂 zakupu Towar贸w oferowanych przez Sklepy Internetowe lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osob膮 prawn膮 lub jednostk膮 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, ale mog膮c膮 we w艂asnym imieniu nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania.

2.8. Operator P艂atno艣ci 鈥 PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Pozna艅, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zak艂adowym 4 944 000 z艂otych w ca艂o艣ci op艂aconym, posiadaj膮cym NIP: 779-23-08-495, b臋d膮ca podmiotem 艣wiadcz膮cym us艂ugi p艂atnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o us艂ugach p艂atniczych w Serwisie Ceneo, krajowa instytucja p艂atnicza, nadzorowana przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru us艂ug p艂atniczych pod numerem IP1/2012, z kt贸r膮 U偶ytkownik mo偶e kontaktowa膰 si臋 poprzez formularz kontaktowy pod adresem:

http://www.payu.pl/kontakt/formularzekontaktowe-0 2.9. POK 鈥 Program Ochrony Kupuj膮cych udost臋pniany w ramach Serwisu Ceneo, polegaj膮cy na przyznawaniu rekompensat Kupuj膮cym o statusie konsumenta, kt贸rzy nabyli Towar prezentowany w Serwisie Ceneo i na skutek dzia艂ania Sklepu Internetowego, kt贸re by艂o niezgodne z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami, ponie艣li szkod臋 zwi膮zan膮 z t膮 transakcj膮. Zasady przyznawania rekompensat okre艣lone zosta艂y w regulaminie POK, dost臋pnym pod adresem http://info.ceneo.pl/program-ochrony-kupujacych/regulamin-pok/ Programem Ochrony Kupuj膮cych obj臋te s膮 wy艂膮cznie transakcje dokonane w us艂udze 鈥濳up Teraz鈥.

2.10. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin.

2.11. Serwis Ceneo 鈥 prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl serwis internetowy s艂u偶膮cy prezentacji lub promocji i reklamie Towar贸w oferowanych przez Sklepy Internetowe, a tak偶e po艣redniczeniu w sprzeda偶y tych Towar贸w.

2.12. Kontrahent 鈥 przedsi臋biorca prowadz膮cy Sklep Internetowy lub prezentuj膮cy Towar w ramach swojej Oferty Handlowej, wsp贸艂pracuj膮cy z Ceneo.pl sp. z o.o. na podstawie umowy o wsp贸艂pracy w ramach Serwisu Ceneo lub umowy o korzystanie z us艂ug oferowanych w ramach Serwisu Ceneo.

2.13. Z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego od Kontrahenta wiadomo艣ci e-mail informuj膮cej o przyj臋ciu przez Kontrahenta zam贸wienia do realizacji, nast臋puje zawarcie umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Kontrahentem.

2.14. Oferta Handlowa鈥 towary lub us艂ugi oferowane przez Kontrahenta nieposiadaj膮cego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane do sprzeda偶y wy艂膮cznie w ramach Us艂ugi.

2.15. Taniomania.pl 鈥 wyszukiwarka, kt贸ra jest udost臋pniana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w domenie internetowej taniomania.pl i s艂u偶y przede wszystkim promocji wybranych Towar贸w dost臋pnych w Serwisie Ceneo. Szczeg贸艂y dotycz膮ce dzia艂ania i korzystania z tej wyszukiwarki zawarte zosta艂y w pkt 6 niniejszego Regulaminu.

2.16. Towar 鈥 produkt lub us艂uga prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane przez Sklepy Internetowe oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

2.17. Umowa 鈥 umowa o 艣wiadczenie Us艂ug w Serwisie Ceneo zawarta na czas nieokre艣lony pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o. w trybie okre艣lonym w Regulaminie, kt贸rej przedmiotem jest 艣wiadczenie Us艂ug w zakresie i na warunkach uj臋tych w Regulaminie lub odr臋bnych regulaminach poszczeg贸lnych Us艂ug.

2.18. Us艂uga p艂atnicza 鈥 realizowana przez Operatora P艂atno艣ci us艂uga zap艂aty za Towary nabywane w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

 

2.19. Us艂ugi 鈥 艣wiadczone dla U偶ytkownik贸w przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo nieodp艂atne us艂ugi, w szczeg贸lno艣ci us艂uga 鈥濳up Teraz鈥, us艂ugi w zakresie prezentacji w Serwisie Ceneo oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w okre艣lonych kategoriach oraz Us艂ugi cyfrowe.

2.20. Us艂ugi cyfrowe - 艣wiadczone dla U偶ytkownik贸w przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo nieodp艂atne us艂ugi pozwalaj膮ce U偶ytkownikowi na:

 1. a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dost臋p do danych w postaci cyfrowej lub
 2. b) wsp贸lne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, kt贸re zosta艂y przes艂ane lub wytworzone przez U偶ytkownika lub innych u偶ytkownik贸w tej us艂ugi lub
 3. c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych, m.in.

w postaci Konta, aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, us艂ugi Kup Teraz, Ceneolokalnie.

2.21. U偶ytkownik 鈥 u偶ytkownik Internetu korzystaj膮cy z Serwisu Ceneo, w tym Zarejestrowany U偶ytkownik.

2.22. Zarejestrowany U偶ytkownik 鈥 u偶ytkownik Internetu korzystaj膮cy z Serwisu Ceneo, kt贸ry jest zarejestrowany w Serwisie Ceneo, zgodnie z postanowieniem pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

 1. OG脫LNE WARUNKI KORZYSTANIA Z CENEO

 

3.1. Korzystanie przez U偶ytkownik贸w z Serwisu Ceneo ma charakter nieodp艂atny.

3.2. Ceneo.pl sp. z o.o. nie jest sprzedawc膮, ani stron膮 transakcji dokonywanych przez U偶ytkownik贸w w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Ceneo.pl sp. z o.o. informuje w Serwisie Ceneo o Towarach oraz umo偶liwia zawieranie um贸w sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Kontrahentem w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥. Szczeg贸艂owe zasady korzystania z us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 zawarte zosta艂y w za艂膮czniku nr 1 do Regulaminu.

3.3. W ramach Serwisu Ceneo umo偶liwia si臋 U偶ytkownikowi m.in.:

 1. a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahent贸w,
 2. b) por贸wnanie cen Towar贸w oferowanych przez Kontrahent贸w,
 3. c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotycz膮cych Towar贸w, Sklep贸w Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahent贸w lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w Serwisie Ceneo, w tym poprzez wype艂nienie ankiety przes艂anej przez Ceneo.pl sp. z o.o. w zwi膮zku z transakcj膮 zawart膮 z Kontrahentem, w kt贸rej U偶ytkownik bierze lub bra艂 udzia艂,
 4. d) zamieszczanie komentarzy dotycz膮cych opinii Kupuj膮cych,
 5. e) zapoznawanie si臋 z opiniami zamieszczonymi przez U偶ytkownik贸w na temat Towar贸w, Sklep贸w Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥,
 6. f) przej艣cie na strony Sklep贸w Internetowych, kt贸rych oferta Towar贸w jest prezentowana w Serwisie Ceneo, lub na dedykowan膮 Kontrahentowi stron臋 w Serwisie Ceneo,
 7. g) zakup Towaru w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 na zasadach okre艣lonych w Za艂膮czniku nr 1 do Regulaminu 鈥 Zasad 艣wiadczenia us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 dla Kupuj膮cych,
 8. h) dost臋p do Konta po zarejestrowaniu si臋 w Serwisie Ceneo, w tym gromadzenie i dost臋p do historii oraz status贸w zam贸wie艅 w ramach zak艂adki 鈥濵oje zam贸wienia鈥,
 9. i) korzystanie z Us艂ug, w tym:
 • powiadomienia o zmianie ceny Towaru w Sklepie Internetowym lub w Ofercie Handlowej Kontrahenta,
 • powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu Ceneo,
 • otrzymywania newslettera,
 • powiadamiania o nowych ofertach Sklep贸w Internetowych oraz Ofertach Handlowych Kontrahenta,
 • branie udzia艂u w konkursach organizowanych w Serwisie Ceneo.

 

 1. j) tworzenie zestaw贸w z艂o偶onych z umieszczonych przez U偶ytkownika zdj臋膰 oraz oznaczonych na tych zdj臋ciach Towar贸w,
 2. k) zamieszczanie zdj臋膰 do opiniowanych Towar贸w, o czym mowa w pkt c) powy偶ej.

3.4. Dane dotycz膮ce Towar贸w umieszczane w Serwisie Ceneo pochodz膮 od Sklep贸w Internetowych lub od Kontrahent贸w prezentuj膮cych Towar w ramach swojej Oferty Handlowej. Ceneo.pl sp. z o.o. dok艂ada wszelkich stara艅, aby informacje prezentowane w Serwisie Ceneo by艂y przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do aktualno艣ci oferty lub innych kwestii zwi膮zanych z transakcj膮, opisem, cen膮, dost臋pno艣ci膮 Towaru, U偶ytkownik powinien kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio ze Sklepem Internetowym, z kt贸rego oferta pochodzi.

3.5. Transakcja pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Kontrahentem odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa. Ceneo.pl sp. z o.o. nie odpowiada za dostaw臋 Towaru ani za transakcj臋, o kt贸rej mowa w zdaniu powy偶ej.

3.6. Ceneo.pl sp. z o.o. nie odpowiada:

 1. a) za realizacj臋 dostawy Towaru w zwi膮zku z zam贸wieniem z艂o偶onym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez U偶ytkownika,
 2. b) z tytu艂u r臋kojmi, gwarancji oraz uprawnie艅 konsumenckich zwi膮zanych z Towarem i transakcj膮 sprzeda偶y,
 3. c) za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie zobowi膮zania przez Kontrahenta,
 4. d) za jako艣膰, bezpiecze艅stwo, legalno艣膰 Towar贸w, a tak偶e prawdziwo艣膰 i rzetelno艣膰 ich opis贸w przez Kontrahent贸w.

3.7. W przypadku niedost臋pno艣ci Towaru lub innych przeszk贸d wyst臋puj膮cych po stronie Kontrahenta, Kontrahent b臋dzie indywidualnie kontaktowa艂 si臋 z Kupuj膮cym.

3.8. W przypadku rozbie偶no艣ci pomi臋dzy opisem Towaru zamieszczonym zar贸wno przez Ceneo.pl sp. z o.o. na stronach Serwisu Ceneo (w tym na stronach dotycz膮cych okre艣lonego Towaru lub us艂ugi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wi膮偶膮cy dla U偶ytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodz膮cy ze Sklepu Internetowego.

3.9. U偶ytkownik o statusie konsumenta, kt贸ry zawar艂 umow臋 sprzeda偶y okre艣lonego Towaru prezentowanego w Serwisie Ceneo i na skutek dzia艂ania Sklepu Internetowego, kt贸re by艂o niezgodne z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami, poni贸s艂 szkod臋 w zwi膮zku z t膮 transakcj膮 mo偶e dochodzi膰 rekompensaty na zasadach okre艣lonych w regulaminie POK.

3.10. Autorskie prawa maj膮tkowe do element贸w Serwisu Ceneo, w tym do logotyp贸w i tre艣ci zamieszczonych w Serwisie Ceneo, a tak偶e do uk艂adu i kompozycji tych element贸w (tzw. layout) oraz prawa w艂asno艣ci przemys艂owej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ceneo, przys艂uguj膮 Ceneo.pl sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.

3.11. Zabroniony jest dost臋p do Serwisu oraz jego tre艣ci w spos贸b zautomatyzowany. W szczeg贸lno艣ci zakazane jest u偶ywanie bot贸w, robot贸w indeksuj膮cych i innych zautomatyzowanych narz臋dzi umo偶liwiaj膮cych korzystanie z Serwisu bez ingerencji U偶ytkownika.

3.12. Dost臋p zautomatyzowany jest dozwolony wy艂膮cznie w przypadku wyra偶enia pisemnej zgody przez Ceneo.pl sp. z o.o.

3.13. U偶ytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek tre艣ci, w tym danych umieszczonych w Serwisie Ceneo.

3.14. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania powiadomie艅 lub newslettera dost臋pnych jako element Us艂ug w ramach Serwisu Ceneo, w tym wskazanych w pkt 3.3. Regulaminu, poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia do Ceneo.pl sp. z o.o. z wykorzystaniem narz臋dzi dost臋pnych w Serwisie Ceneo.

3.15. U偶ytkownik o艣wiadcza, 偶e wszelkie tre艣ci umieszczone przez niego w Serwisie Ceneo (opinie, zdj臋cia, avatary) nie naruszaj膮 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub uprawnie艅 os贸b trzecich (w tym w szczeg贸lno艣ci praw autorskich oraz innych praw w艂asno艣ci intelektualnej). U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 jednocze艣nie nie umieszcza膰 jakichkolwiek tre艣ci, kt贸rych wystawienie na widok publiczny mo偶e zosta膰 uznane za naruszaj膮ce dobre obyczaje. Tre艣ci, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie, mog膮 by膰 prezentowane przez podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z Ceneo.pl sp. z o.o. na podstawie odr臋bnych um贸w, w

szczeg贸lno艣ci w ramach prowadzonych przez nie serwis贸w czy aplikacji internetowych (uwzgl臋dniaj膮c aplikacje mobilne) jak i widget贸w.

3.16. Umieszczone przez U偶ytkownika zdj臋cia nie mog膮 zawiera膰:

 1. a) wulgaryzm贸w, tre艣ci obscenicznych, pornograficznych lub nawo艂uj膮cych do szerzenia nienawi艣ci, rasizmu, ksenofobii oraz konflikt贸w mi臋dzy narodami,
 2. b) adres贸w stron internetowych, odno艣nik贸w do innych serwis贸w internetowych, sklep贸w internetowych oraz por贸wnywarek cen spoza Ceneo.pl sp. z o.o.,
 3. c) danych U偶ytkownik贸w lub innych os贸b fizycznych, w szczeg贸lno艣ci: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
 4. d) tre艣ci podwa偶aj膮cych dobre imi臋, renom臋 innych U偶ytkownik贸w lub os贸b trzecich,
 5. e) tre艣ci naruszaj膮cych obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, lub uprawnienia os贸b trzecich, o kt贸rych mowa w punkcie 3.15.

3.17. Poprzez umieszczenie zdj臋cia lub avatara w Serwisie Ceneo, U偶ytkownik zezwala Ceneo.pl sp. z o.o. na nieodp艂atne korzystanie ze zdj臋cia lub avatara oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. dla potrzeb 艣wiadczenia Us艂ug w Serwisie, a tak偶e na blokad臋 publikacji lub usuni臋cie zdj臋cia lub avatara z Serwisu w przypadku z艂amania postanowie艅 Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci punktu 3.16 powy偶ej.

 

 1. REJESTRACJA

 

4.1. U偶ytkownicy maj膮 mo偶liwo艣膰:

 1. a) korzystania z Serwisu Ceneo bez dokonywania rejestracji b膮d藕 logowania, lub
 2. b) dokonania rejestracji i za艂o偶enia Konta w Serwisie Ceneo za pomoc膮 narz臋dzi dost臋pnych w Serwisie Ceneo i logowania si臋 w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dost臋powych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie Ceneo, a tak偶e maj膮 mo偶liwo艣膰,
 3. c) logowania si臋 do Konta w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dost臋powych U偶ytkownika pochodz膮cych z serwis贸w zewn臋trznych, w tym m.in. Google, Facebook oraz Allegro.

4.2. Rejestracja w Serwisie Ceneo nast臋puje poprzez wcze艣niejsz膮 akceptacj臋 Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pe艂nych i prawid艂owych danych U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci takich jak imi臋, adres e-mail oraz has艂o. Rejestracja lub logowanie umo偶liwiaj膮 zapami臋tanie w Serwisie Ceneo danych U偶ytkownika celem dogodniejszego korzystania z us艂ug Serwisu Ceneo oraz Serwisu Ceneolokalnie. Z momentem rejestracji lub logowania Ceneo.pl z o.o. zobowi膮zana jest do 艣wiadczenia wzgl臋dem U偶ytkownika Us艂ugi cyfrowej w postaci Konta w Serwisie Ceneo.pl sp. z o.o.

4.3. Niedozwolone jest pos艂ugiwanie si臋 przez U偶ytkownika w procesie rejestracji danymi innych os贸b, w tym cudzymi adresami e-mail. Pos艂ugiwanie si臋 nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawid艂owymi b膮d藕 niepe艂nymi danymi lub te偶 danymi innych os贸b stanowi podstaw臋 zablokowania Konta U偶ytkownika jak r贸wnie偶 podstaw臋 rozwi膮zania Umowy zawartej pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o.

4.4. Po dokonaniu rejestracji za pomoc膮 formularza rejestracyjnego, U偶ytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzaj膮cy rejestracj臋 i tym samym za艂o偶enie Konta w Serwisie Ceneo oraz inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie Ceneo (rozwi膮zanie Umowy) mo偶liwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomo艣ci e-mail Serwisu Ceneo (potwierdzeniu rejestracji) lub poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na zasadach opisanych w punkcie 10.2. Uzyskanie dost臋pu do Konta r贸wnoznaczne jest z wykonaniem przez Ceneo.pl sp. z o.o. zobowi膮zania do dostarczenia Us艂ugi cyfrowej.

4.5. Zawarcie Umowy pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o. o 艣wiadczenie us艂ug na warunkach okre艣lonych Regulaminem nast臋puje z chwil膮 dokonania czynno艣ci, o kt贸rych mowa w zdaniu 1. punkcie 4.4. powy偶ej.

 

4.6. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie Ceneo dla U偶ytkownika udost臋pniane jest Konto pozwalaj膮ce mi臋dzy innymi na monitorowanie zam贸wie艅 oraz ich historii w zwi膮zku z realizacj膮 przez U偶ytkownika us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥, o kt贸rej mowa w za艂膮czniku nr 1 do Regulaminu.

4.7. Do korzystania z niekt贸rych Us艂ug mo偶e by膰 konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie Ceneo (w tym zalogowanie si臋 w Serwisie Ceneo) lub zalogowanie si臋 z wykorzystaniem danych dost臋powych U偶ytkownika pochodz膮cych z serwis贸w zewn臋trznych, w tym Google, Facebook lub Allegro.

4.8. Ka偶dy U偶ytkownik Serwisu mo偶e posiada膰 jedno Konto. Za艂o偶enie wi臋cej ni偶 jednego konta wymaga zgody wyra偶onej przez Serwis Ceneo. Konta o zdublowanych danych s膮 podstaw膮 do ich usuni臋cia. Zakazuje si臋 korzystania z cudzych kont oraz udost臋pniania kont osobom trzecim.

4.9. U偶ytkownik b臋d膮cy konsumentem lub osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez niej dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, mo偶e w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4.5 powy偶ej umowy odst膮pi膰 bez podania przyczyny. Zasady odst膮pienia od umowy, w tym wz贸r formularza o odst膮pieniu od umowy, z kt贸rego U偶ytkownik mo偶e skorzysta膰, okre艣lone s膮 w pouczeniu, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu. Odst膮pienie w tym trybie nie jest mo偶liwe, je偶eli przed up艂ywem tego terminu U偶ytkownik dokona艂 czynno艣ci, o kt贸rych mowa w punkcie 5.1. poni偶ej.

 

 1. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE U呕YTKOWNIK脫W

 

5.1. U偶ytkownicy maj膮 mo偶liwo艣膰 zamieszczania w Serwisie Ceneo wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnosz膮cych si臋 m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej oraz umieszczonych ju偶 opinii innych U偶ytkownik贸w.

5.2. Publikowane wypowiedzi s膮 subiektywnymi ocenami U偶ytkownik贸w. U偶ytkownicy ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 takich wypowiedzi.

5.3. W celu zamieszczenia wypowiedzi U偶ytkownik mo偶e zosta膰 poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zam贸wienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia U偶ytkownika (imi臋 i nazwisko lub pseudonim).

5.4. Wypowiedzi powinny by膰 zredagowane w spos贸b przejrzysty i zrozumia艂y, nadto nie mog膮 zawiera膰:

 1. a) wulgaryzm贸w, tre艣ci obscenicznych, pornograficznych lub nawo艂uj膮cych do szerzenia nienawi艣ci, rasizmu, ksenofobii oraz konflikt贸w mi臋dzy narodami,
 2. b) adres贸w stron internetowych, odno艣nik贸w do innych serwis贸w internetowych, sklep贸w internetowych oraz por贸wnywarek cen spoza Ceneo.pl sp. z o.o.,
 3. c) tre艣ci o charakterze reklamowym, innych tre艣ci o charakterze komercyjnym z wyj膮tkiem film贸w i zdj臋膰 publikowanych przez producent贸w,
 4. d) danych U偶ytkownik贸w lub innych os贸b fizycznych, w szczeg贸lno艣ci: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyj膮tkiem gdy dost臋pne w Serwisie Ceneo narz臋dzia s艂u偶膮ce do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie Ceneo (np. formularze internetowe) dopuszczaj膮 wskazanie danych U偶ytkownik贸w lub innych os贸b fizycznych i tylko w zakresie niezb臋dnym do skomentowania danego Towaru,
 5. e) tre艣ci podwa偶aj膮cych dobre imi臋, renom臋 Serwisu Ceneo lub innych U偶ytkownik贸w,
 6. f) tre艣ci stanowi膮cych wynik porozumienia z innymi U偶ytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddzia艂ywania na wiarygodno艣膰 w艂asn膮 i innych podmiot贸w, w tym Kontrahent贸w, jak r贸wnie偶 na wiarygodno艣膰 Serwisu Ceneo,
 7. g) tre艣ci nieodzwierciedlaj膮cych rzeczywistego przebiegu danej transakcji.

5.5. Wypowied藕 U偶ytkownika nie mo偶e narusza膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w tym praw podmiot贸w trzecich 鈥 w szczeg贸lno艣ci nie mo偶e mie膰 charakteru znies艂awiaj膮cego, narusza膰 d贸br osobistych lub stanowi膰 czynu nieuczciwej konkurencji.

 

5.6. Na zasadach wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa Ceneo.pl sp. z o.o. upowa偶niona jest do usuwania wypowiedzi w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci. Ponadto Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuni臋cia wypowiedzi w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci b膮d藕 jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezb臋dnym zakresie, gdy wypowied藕:

 1. a) stanowi kolejn膮 opini臋 odnosz膮c膮 si臋 do tej samej transakcji (dotycz膮c膮 tego samego numeru zam贸wienia),
 2. b) odnosi si臋 do innego Kontrahenta ni偶 opiniowany,
 3. c) odnosi si臋 do innych transakcji ni偶 transakcja opiniowana lub do innego Towaru, ni偶 Towar opiniowany,
 4. d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,
 5. e) wystawiona zosta艂a z tymczasowego adresu e-mail,
 6. f) zosta艂a wystawiona w spos贸b wskazuj膮cy na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomoc膮 rozwi膮za艅 pozwalaj膮cych na unikni臋cie analizy ruchu sieciowego,
 7. g) odnosi si臋 do wadliwego numeru zam贸wienia,
 8. h) narusza zasady okre艣lone w pkt 5.4. Regulaminu,
 9. i) narusza obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne, j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnic臋 przedsi臋biorstwa lub inne prawa w艂asno艣ci intelektualnej,
 10. k) jest wy艂膮cznie streszczeniem filmu, ksi膮偶ki lub p艂yty itp.,
 11. l) jest skopiowana w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo od innych U偶ytkownik贸w, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dost臋pnych 藕r贸de艂.

5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Ceneo, U偶ytkownik zezwala Ceneo.pl sp. z o.o. na nieodp艂atne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Ceneo.pl sp. z o.o., a tak偶e jej modyfikowanie w zakresie wy偶ej wskazanym. W szczeg贸lno艣ci dotyczy to opinii na temat Towar贸w lub Sklep贸w Internetowych oraz realizacji transakcji.

5.8. Kontrahent poprzez narz臋dzia udost臋pnione przez Ceneo.pl sp. z o. o. i za jego po艣rednictwem mo偶e skontaktowa膰 si臋 z U偶ytkownikiem w celu wyja艣nienia, sprostowania, zmiany lub usuni臋cia tre艣ci wypowiedzi.

 

 1. WYSZUKIWARKA TANIOMANIA.PL

 

6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje si臋 odpowiednio do u偶ytkownik贸w Internetu korzystaj膮cych z wyszukiwarki Taniomania.pl i/lub korzystaj膮cych z serwisu Ceneolokalnie.

6.2. Wyszukiwarka Taniomania.pl jest narz臋dziem umo偶liwiaj膮cym wyszukiwanie Towar贸w oferowanych przez Sklepy Internetowe i prezentowanych w Serwisie Ceneo. Wyszukiwanie mo偶e by膰 dokonywane w szczeg贸lno艣ci wed艂ug: kategorii produktowej, nazwy lub modelu Towaru lub frazy powi膮zanej z okre艣lonymi Towarami.

6.3. Ceneo.pl sp. z o.o. podejmowa膰 b臋dzie starania maj膮ce na celu ci膮g艂e poszerzanie zasob贸w wyszukiwarki Taniomania.pl i polepszanie jako艣ci wynik贸w wyszukiwania.

6.4. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usuwania z wynik贸w wyszukiwania tych wynik贸w (w tym stron, serwis贸w lub domen Sklep贸w Internetowych), kt贸re:

 1. a) zawieraj膮 tre艣ci naruszaj膮ce powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa lub dobre obyczaje,
 2. b) stanowi膮 przekierowanie na inn膮 stron臋 ni偶 strona Sklepu Internetowego b膮d藕 zawieraj膮 (w tym prezentuj膮) 鈥 tak偶e w zmodyfikowany spos贸b 鈥 tre艣膰 innej strony internetowej.

6.5. Szczeg贸艂owe zasady korzystania z serwisu Ceneolokalnie zawarte zosta艂y w za艂膮czniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 1. US艁UGI CYFROWE

7.1. Ceneo.pl sp. z o.o. zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia Us艂ug cyfrowych na zasadach okre艣lonych niniejszym Regulaminem. 8.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej 鈥瀘g贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych鈥), w odniesieniu do danych U偶ytkownik贸w, w tym Kupuj膮cych, korzystaj膮cych z Us艂ug, jest Ceneo.pl sp. z o.o.

7.2. Us艂ugi cyfrowe dostarczane s膮 w spos贸b ci膮g艂y, chyba, 偶e co innego wynika z postanowie艅 odnosz膮cych si臋 do danej Us艂ugi cyfrowej.

7.3. O wszelkich aktualizacjach dotycz膮cych Us艂ug cyfrowych, z uwzgl臋dnieniem ust. 4 poni偶ej, w tym dotycz膮cych zabezpiecze艅, niezb臋dnych do zachowania zgodno艣ci Us艂ug cyfrowych z Umow膮 Ceneo.pl sp. z o.o. b臋dzie odpowiednio informowa膰 U偶ytkownika.

7.4. W przypadku powiadomienia U偶ytkownika o dost臋pno艣ci aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, b膮d藕 te偶 w przypadku niezainstalowania lub niew艂a艣ciwej instalacji aktualizacji niewynikaj膮cej z b艂臋d贸w w instrukcji instalacji dostarczonej przez Ceneo.pl sp. z o.o., Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci Us艂ugi cyfrowej z Umow膮.

7.5. Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia U偶ytkownikom korzystaj膮cym z Us艂ug cyfrowych wsparcie techniczne oraz w zakresie aktualizacji. Wszelkie problemy lub pytania w tym zakresie U偶ytkownik mo偶e kierowa膰 poprzez formularz kontaktowy dost臋pny na: www.info.ceneo.pl/kontakt.

 

 1. OCHRONA PRYWATNO艢CI

 

8.2. Administratorami danych osobowych Kupuj膮cych dokonuj膮cych zam贸wie艅 Towar贸w b膮d藕 realizuj膮cych umow臋 zawart膮 z Kontrahentem s膮 tak偶e Operator p艂atno艣ci w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne do umo偶liwienia Kupuj膮cemu dokonania p艂atno艣ci za pomoc膮 narz臋dzi udost臋pnianych przez Operatora p艂atno艣ci oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne do umo偶liwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupuj膮cym. Ka偶dy z administrator贸w wskazanych powy偶ej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cego w zwi膮zku z wykonywaniem Us艂ugi lub umowy Kupuj膮cego z Kontrahentem.

8.3. Dane osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przekazane Ceneo.pl sp. z o.o. w szczeg贸lno艣ci przez podmioty prowadz膮ce serwisy zewn臋trzne, w tym Allegro, Facebook i Google, w zwi膮zku z logowaniem si臋 U偶ytkownik贸w w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych do logowania si臋 w serwisach zewn臋trznych.

8.4. Dane osobowe U偶ytkownik贸w, w tym Kupuj膮cych, s膮 przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych oraz ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika celem zawarcia Umowy jest obowi膮zkiem umownym. Brak podania danych osobowych U偶ytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy U偶ytkownika stanowi膰 b臋dzie przeszkod臋 w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych U偶ytkownika jest dobrowolne.

8.5. Dane osobowe U偶ytkownik贸w, w tym Kupuj膮cych, przetwarzane s膮 przez Ceneo.pl sp. z o.o. w celach wskazanych w pkt. 3.3 Regulaminu.

8.6. Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia U偶ytkownikom realizacj臋 uprawnie艅 wynikaj膮cych z og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych w szczeg贸lno艣ci prawa do: dost臋pu, sprostowania i usuni臋cia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. U偶ytkownik mo偶e wykona膰 przys艂uguj膮ce mu uprawnienia wnosz膮c odpowiednie 偶膮danie do Ceneo.pl sp. z o.o.

8.7. Ceneo.pl sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe U偶ytkownik贸w przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, a tak偶e innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnion膮 modyfikacj膮 wskazanych danych, jak r贸wnie偶 wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych U偶ytkownik贸w, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczeg贸lno艣ci systemy szyfrowania danych.

8.8. Dane osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w tym w艂a艣ciwym organom wymiaru sprawiedliwo艣ci. Dane osobowe U偶ytkownik贸w, mog膮 by膰 tak偶e przekazywane 鈥 w zakresie i na czas niezb臋dny do 艣wiadczenia lub realizacji us艂ug 艣wiadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. 鈥 podmiotom trzecim, stanowi膮cym podmioty wykonuj膮ce na zlecenie Ceneo.pl sp. z o.o. czynno艣ci zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug przez Ceneo.pl sp. z o.o.

8.9. Ceneo.pl sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputer贸w U偶ytkownik贸w zbierane w trakcie po艂膮cze艅 internetowych z Serwisem Ceneo w celach technicznych, zwi膮zanych z administracj膮 serwerami. Ponadto adresy IP s艂u偶膮 do zbierania og贸lnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie Ceneo.

8.10. Ceneo.pl sp. z o.o. informuje, 偶e podczas przegl膮dania stron internetowych Serwisu Ceneo u偶ywane s膮 przez Ceneo.pl sp. z o.o. pliki 鈥瀋ookies鈥, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze U偶ytkownika, kt贸re pozwalaj膮 dostosowywa膰 us艂ugi i tre艣ci do indywidualnych potrzeb i preferencji U偶ytkownik贸w, jak r贸wnie偶 s艂u偶膮 do opracowywania og贸lnych statystyk dotycz膮cych korzystania przez U偶ytkownik贸w z Serwisu Ceneo. U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 zablokowania generowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥 poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przegl膮darce internetowej. Ceneo.pl sp. z o.o. informuje, 偶e w przypadku wy艂膮czenia w przegl膮darce internetowej opcji pozwalaj膮cej na zapisywanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥, korzystanie z Ceneo mo偶e by膰 utrudnione, w tym wolniejsze ni偶 zazwyczaj. Spos贸b oraz zakres dzia艂a艅 Ceneo.pl sp. z o.o. z wykorzystaniem plik贸w 鈥瀋ookies鈥 opisany zosta艂 w Polityce plik贸w cookies dost臋pnych pod linkiem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies/

 

 

 1. ZASADY DOTYCZ膭CE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIA艁ANIU CENEO

 

9.1. Ceneo.pl sp. z o.o. dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 prawid艂owe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneo. W przypadku wyst膮pienia awarii i b艂臋d贸w technicznych spowodowanych k艂opotami ze sprz臋tem b膮d藕 oprogramowaniem, Ceneo.pl sp. z o.o. podejmie dzia艂ania pozwalaj膮ce w jak najwi臋kszym stopniu ograniczy膰 negatywne skutki zaistnia艂ych problem贸w technicznych w stosunku do U偶ytkownik贸w. Informacje o przerwach technicznych, awariach i b艂臋dach s膮 umieszczane w sekcji 鈥濧ktualno艣ci鈥, do kt贸rej dost臋p mo偶liwy jest z poziomu strony g艂贸wnej Serwisu Ceneo.

9.2. Konieczne przerwy techniczne planowane b臋d膮 przez Ceneo.pl sp. z o.o. w miar臋 mo偶liwo艣ci w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutk贸w wobec U偶ytkownik贸w.

9.3. Za awari臋 techniczn膮 uznaje si臋 sytuacj臋, w kt贸rej zdecydowana wi臋kszo艣膰 U偶ytkownik贸w utraci艂a mo偶liwo艣膰 korzystania z podstawowych funkcjonalno艣ci Serwisu Ceneo zwi膮zanych z por贸wnywaniem cen oraz mo偶liwo艣ci膮 dokonania zakupu w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥.

9.4. Za b艂膮d techniczny uznaje si臋 ka偶dy problem techniczny zwi膮zany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneo inny ni偶 wskazany w powy偶szym pkt. 9.3.

 

 1. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

 

10.1. Ceneo odpowiada za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie swoich zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z niniejszego Regulaminu w zakresie w nim okre艣lonym.

U偶ytkownik mo偶e zg艂asza膰 reklamacje dotycz膮ce Us艂ug 艣wiadczonych w ramach Serwisu Ceneo. 10.2. Reklamacje mo偶na zg艂asza膰 pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ceneo.pl sp. z o.o. 鈥 Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54 鈥 202 Wroc艂aw b膮d藕 poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres e-mail: kontakt@ceneo.pl. 10.3. Zg艂oszenie reklamacji powinno zawiera膰 oznaczenie osoby zg艂aszaj膮cej reklamacj臋 (imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia b臋d膮cego przyczyn膮 reklamacji. Je偶eli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ceneo.pl sp. z o.o. zwraca si臋 do U偶ytkownika o jej uzupe艂nienie we wskazanym zakresie. 10.4. Reklamacje zostan膮 rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ceneo.pl sp. z o.o. prawid艂owo z艂o偶onej reklamacji (zawieraj膮cej wymagane elementy i niewymagaj膮cej uzupe艂nienia).

10.5. U偶ytkownik otrzyma informacj臋 o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog膮 korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

10.6. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega, 偶e reklamacje dotycz膮ce jako艣ci lub wad Towar贸w nabytych od Kontrahent贸w, czy te偶 nienale偶ytego wykonania b膮d藕 niewykonania umowy sprzeda偶y, w tym procesu dostawy Towaru, nale偶y kierowa膰 bezpo艣rednio do Kontrahenta, od kt贸rego Towar pochodzi.

 1. ROZWI膭ZANIE UMOWY

11.1. 艢wiadczenie us艂ug przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednak偶e U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo rozwi膮zania Umowy (zamkni臋cie Konta) w ka偶dym czasie.

11.2. O艣wiadczenie o rozwi膮zaniu Umowy U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰 pisemnie przesy艂aj膮c je na adres Ceneo.pl sp. z o.o., 鈥 Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54 鈥 202 Wroc艂aw lub za pomoc膮 formularza znajduj膮cego si臋 pod adresem: https://www.ceneo.pl/My-Account/ManageUserData

11.3. Z zastrze偶eniem pozosta艂ych postanowie艅 Regulaminu, Umowa mo偶e zosta膰 rozwi膮zana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:

 1. a) U偶ytkownik narusza postanowienia Regulaminu, b膮d藕 zaakceptowanych przez U偶ytkownika odr臋bnych regulamin贸w Us艂ug, lub
 2. b) stwierdzono podanie przez U偶ytkownika danych lub o艣wiadcze艅 nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawid艂owych b膮d藕 niepe艂nych lub te偶 danych innych os贸b, lub
 3. c) dzia艂ania lub zaniechania U偶ytkownika negatywnie wp艂ywaj膮 na dobre imi臋 Ceneo.pl sp. z o.o. lub w inny spos贸b istotnie szkodz膮 Ceneo.pl sp. z o.o.

11.4. W innych ni偶 wskazane powy偶ej sytuacjach Ceneo.pl sp. z o.o. uprawniona jest do rozwi膮zania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 1. POSTANOWIENIA KO艃COWE

12.1. Z zastrze偶eniem pkt 12.11 - 12.13 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ceneo.pl sp. z o.o. poinformuje o tym U偶ytkownik贸w na stronach Serwisu Ceneo, a w odniesieniu do U偶ytkownik贸w zarejestrowanych w Serwisie Ceneo oraz loguj膮cych si臋 w Serwisie Ceneo z wykorzystaniem danych dost臋powych pochodz膮cych z serwis贸w zewn臋trznych 鈥 tak偶e w drodze korespondencji przesy艂anej na adresy e-mail tych U偶ytkownik贸w.

12.11. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany Us艂ugi cyfrowej, kt贸ra nie jest niezb臋dna do zachowania jej zgodno艣ci z Umow膮 z ni偶ej podanych przyczyn:

 1. zmiany przepis贸w prawa maj膮ce bezpo艣redni wp艂yw na Us艂ug臋;

 

 1. na艂o偶enie okre艣lonych obowi膮zk贸w przez organy pa艅stwa;
 2. usprawnienie dzia艂ania Us艂ugi i obs艂ugi U偶ytkownik贸w;
 3. poprawa ochrony prywatno艣ci U偶ytkownik贸w;
 4. zmiany w polityce prywatno艣ci;
 5. zapobieganie nadu偶yciom;
 6. wzgl臋dy bezpiecze艅stwa;
 7. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
 8. zmiany redakcyjne.

12.12. Je偶eli zmiana, o kt贸rej mowa w pkt 12.11 istotnie i negatywnie wp艂ywa na dost臋p U偶ytkownika do Us艂ugi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Ceneo.pl sp. z o.o. zobowi膮zany jest poinformowa膰 U偶ytkownika o w艂a艣ciwo艣ciach i terminie dokonania zmiany oraz o prawach, o kt贸rych mowa w pkt 11.13 z odpowiednim wyprzedzeniem 鈥 nie kr贸tszym jednak ni偶 7 dni od dnia terminu dokonania zmiany.

12.13. W przypadku, o kt贸rym mowa w pkt 12.12 powy偶ej U偶ytkownik mo偶e wypowiedzie膰 Umow臋 bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ci膮gu 30 dni od dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie, je偶eli poinformowanie nast膮pi艂o p贸藕niej ni偶 zmiana.

12.2. Z zastrze偶eniem pkt 12.11- 12.13 Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie w terminie okre艣lonym przez Ceneo.pl sp. z o.o., nie kr贸tszym jednak ni偶 7 dni od dnia og艂oszenia o zmianach w Serwisie Ceneo oraz od dnia przes艂ania stosownego powiadomienia o zmianach do U偶ytkownik贸w, o kt贸rych mowa w punkcie 12.1.

12.3. Z zastrze偶eniem pkt 12.11 - 12.13 w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, U偶ytkownik uprawniony jest do rozwi膮zania Umowy na zasadach okre艣lonych w punktach 11.1. i 11.2. 12.4. Kupuj膮cy, kt贸rzy rozpocz臋li korzystanie z us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu, realizuj膮 dan膮 transakcje w ramach 鈥濳up Teraz鈥 na zasadach dotychczasowych.

12.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego, a w szczeg贸lno艣ci przepisy kodeksu cywilnego, og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych oraz ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

12.6. W sprawach dotycz膮cych korzystania z Allegro (w tym wykorzystania loginu i has艂a u偶ytkownika Allegro) zastosowanie maj膮 odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.

12.7. Postanowienia odr臋bnych regulamin贸w okre艣laj膮cych zasady oraz zakres 艣wiadczenia poszczeg贸lnych Us艂ug stanowi膮 regulacje szczeg贸lne wzgl臋dem regulacji uj臋tych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.

12.8. W przypadku rozbie偶no艣ci pomi臋dzy poszczeg贸lnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odr臋bnych regulamin贸w, o kt贸rych mowa w pkt 12.7. pierwsze艅stwo maj膮 postanowienia tych odr臋bnych regulamin贸w, o ile nie postanowiono inaczej. 12.9. Wszelkie spory pomi臋dzy stronami Umowy rozstrzygane s膮 przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny. U偶ytkownicy b臋d膮cy konsumentami maj膮 mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl , w zak艂adce 鈥濺ozstrzyganie spor贸w konsumenckich鈥. U偶ytkownicy b臋d膮cy konsumentami maj膮 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podaj膮c nasz adres odr@ceneo.pl.

11.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

ZA艁膭CZNIK NR 1 DO REGULAMIN 艢WIADCZENIA US艁UG DLA U呕YTKOWNIK脫W CENEO

ZASADY 艢WIADCZENIA US艁UGI 鈥濳UP TERAZ鈥 DLA KUPUJ膭CYCH

 

1.WARUNKI KORZYSTANIA Z US艁UGI 鈥濳UP TERAZ鈥

 

1.1. Us艂uga 鈥濳up Teraz鈥 艣wiadczona jest przez Ceneo.pl sp. z o.o. w Serwisie Ceneo. 1.2. Us艂uga 鈥濳up Teraz鈥 umo偶liwia U偶ytkownikom nabywanie Towar贸w pochodz膮cych ze Sklep贸w Internetowych na stronach Serwisu Ceneo (bez konieczno艣ci rejestrowania si臋 w ka偶dym Sklepie Internetowym, z kt贸rego pochodzi nabywany Towar) lub od Kontrahent贸w nieprowadz膮cych Sklepu Internetowego, kt贸rzy prezentuj膮 swoje Towary w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

1.3. Transakcja sprzeda偶y w ramach 鈥濳up Teraz鈥 odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w niniejszym Za艂膮czniku, Regulaminie, regulaminie Kontrahenta oraz wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

1.4. Przed dokonaniem zakupu Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z regulaminem Kontrahenta, od kt贸rego nabywany Towar pochodzi. Zapoznanie si臋 z regulaminem Kontrahenta mo偶liwe jest w trakcie sk艂adania zam贸wienia.

1.5. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 dokonywania zam贸wie艅 w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrze偶eniem postanowie艅 dotycz膮cych przerw technicznych oraz zdarze艅 o charakterze si艂y wy偶szej.

 1. ZASADY NABYWANIA TOWAR脫W W RAMACH 鈥濳UP TERAZ鈥

2.1. W przypadku U偶ytkownika niezarejestrowanego w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwis贸w (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) mo偶liwo艣膰 dokonania zakupu w ramach 鈥濳up Teraz鈥 nast臋puje po wype艂nieniu elektronicznego formularza obejmuj膮cego w szczeg贸lno艣ci dane takie jak: imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Dane wskazywane przez Kupuj膮cego musz膮 by膰 pe艂ne, aktualne oraz nie narusza膰 praw os贸b trzecich. W przypadku wype艂nienia formularza, o kt贸rym mowa powy偶ej, na podany przez U偶ytkownika adres e-mail zostanie niezw艂ocznie wys艂ana wiadomo艣膰 zwrotna potwierdzaj膮ca prawid艂owe jego wype艂nienie oraz zawieraj膮ca inne wymagane prawem informacje.

2.2. Z chwil膮 otrzymania przez U偶ytkownika wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w pkt 2.1 powy偶ej, nast臋puje zawarcie umowy pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Ceneo.pl sp. z o.o. o na 艣wiadczenie us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥.

2.3. U偶ytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany danymi z innych serwis贸w b臋d膮cy konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 z Ceneo.pl sp. z o.o. o na 艣wiadczenie us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zasady odst膮pienia od umowy , w tym wz贸r formularza o odst膮pieniu od umowy, z kt贸rego U偶ytkownik mo偶e skorzysta膰, okre艣lone s膮 w pouczeniu, stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu.

2.4. Kupuj膮cy posiadaj膮cy ju偶 Konto mo偶e modyfikowa膰 dane w zwi膮zku z transakcj膮, w szczeg贸lno艣ci poda膰 inny adres dostawy.

2.5. Dokonuj膮c zakupu w ramach 鈥炩濳up Teraz鈥濃 Kupuj膮cy korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narz臋dziem umo偶liwiaj膮cym Kupuj膮cemu gromadzenie wybranych Towar贸w przed ich zam贸wieniem, przeliczanie ich warto艣ci oraz koszt贸w dostawy. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Kupuj膮cy mo偶e dowolnie zarz膮dza膰 zawarto艣ci膮 koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towar贸w lub ich usuwanie.

2.6. Po ostatecznym wyborze Towar贸w przeznaczonych do zakupu, Kupuj膮cy zostaje skierowany do formularza internetowego s艂u偶膮cego do sk艂adania zam贸wie艅. Formularz zam贸wienia mo偶e sk艂ada膰 si臋 z formularzy jednostkowych, s艂u偶膮cych do okre艣lenia:

 1. a) adresu dostawy,
 2. b) sposobu dostawy,
 3. c) sposobu dokonania p艂atno艣ci za Towar,
 4. d) formy dowodu zakupu,
 5. e) akceptacji niniejszego Za艂膮cznika oraz regulamin贸w Sklep贸w Internetowych, z kt贸rych Towar pochodzi.

2.7. W przypadku Kupuj膮cych posiadaj膮cych Konto, Towar zostanie przes艂any na adres przypisany do Konta, chyba 偶e Kupuj膮cy wska偶e inny adres dostawy.

2.8. Z艂o偶enie zam贸wienia wymaga wskazania przez Kupuj膮cego wszelkich niezb臋dnych do zawarcia umowy sprzeda偶y oraz jej realizacji danych, a tak偶e dokonania akceptacji stosownych regulamin贸w.

2.9. Z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia przez Kupuj膮cego, jego dane osobowe, obj臋te formularzem zam贸wienia lub przypisane do Konta, kt贸re s艂u偶膮 realizacji transakcji, s膮 udost臋pniane Sklepom Internetowym z kt贸rych Towary pochodz膮, w zakresie niezb臋dnym do umo偶liwienia Kupuj膮cemu z艂o偶enia zam贸wienia i realizacji umowy zawartej z Kontrahentem.

2.10. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi ofert臋 w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z艂o偶on膮 przez Kupuj膮cego Kontrahentowi (sprzedawcy).

2.11. Po potwierdzeniu p艂atno艣ci za Towar (ewentualnie po wybraniu opcji 鈥 p艂atno艣膰 przy odbiorze) Kupuj膮cy otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej wiadomo艣膰 od Serwisu Ceneo o przekazaniu zam贸wienia do realizacji przez w艂a艣ciwych Kontrahent贸w.

2.12. Z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt 2.11 powy偶ej nast臋puje zawarcie umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Kontrahentem.

2.13. W przypadku zam贸wie艅 op艂acanych z g贸ry, kt贸re nie zostan膮 op艂acone przez Kupuj膮cego w ci膮gu 14 dni od chwili z艂o偶enia zam贸wienia, jak r贸wnie偶 w przypadku, gdy Kontrahent w ci膮gu 14 dni od op艂acenia przez Kupuj膮cego zam贸wienia nie przyjmie zam贸wienia do realizacji (punkt 2.11), zam贸wienie takie jest anulowane, a kwota zam贸wienia (cena wraz z kosztami dostawy) jest zwracana Kupuj膮cemu za po艣rednictwem Operatora p艂atno艣ci.

2.14. P艂atno艣ci za nabywane Towary (cena oraz koszty dostawy) mog膮 by膰 dokonywane za pomoc膮 narz臋dzi p艂atniczych udost臋pnianych w Serwisie Ceneo w tym za pomoc膮 narz臋dzi udost臋pnionych przez Operatora p艂atno艣ci w ramach Us艂ugi p艂atniczej.

2.15. Wszystkie wskazane w Serwisie Ceneo ceny s膮 cenami brutto, zawieraj膮cymi podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) w wysoko艣ci wynikaj膮cej z odr臋bnych przepis贸w. Koszty dostawy Towaru do Kupuj膮cego wskazywane s膮 odr臋bnie.

2.16. Kupuj膮cy dokonuje zakupu Towaru wed艂ug cen oraz koszt贸w dostawy obowi膮zuj膮cych w chwili z艂o偶enia zam贸wienia. Wysoko艣膰 koszt贸w dostawy uzale偶niona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupuj膮cego.

2.17. W przypadku, gdy Kupuj膮cy zam贸wi艂 Towary od r贸偶nych Kontrahent贸w, dostawa nast膮pi od ka偶dego Kontrahenta odr臋bnie w terminie i na zasadach okre艣lonych przez Kontrahenta na adres wskazany przez Kupuj膮cego. Niekt贸re Sklepy Internetowe umo偶liwiaj膮 odbi贸r osobisty Towaru, o czym Kupuj膮cy zostanie poinformowany w trakcie sk艂adania zam贸wienia.

 

 1. US艁UGI P艁ATNICZE

 

3.1. Kupuj膮cy dokonuj膮c wyboru formy p艂atno艣ci w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z Us艂ugi p艂atniczej 艣wiadczonej przez Operatora p艂atno艣ci.

3.2. W ramach Us艂ugi p艂atniczej Operator p艂atno艣ci obs艂uguje:

 1. a) p艂atno艣ci dokonywane w drodze przelew贸w elektronicznych, obejmuj膮ce p艂atno艣ci bezgot贸wkowe w pieni膮dzu polskim dokonywane w drodze przelew贸w internetowych,
 2. b) p艂atno艣ci dokonywane w pieni膮dzu polskim w drodze przelew贸w tradycyjnych dokonywanych poza sieci膮 Internet lub innych przelew贸w elektronicznych.
 3. c) p艂atno艣ci dokonywane za pomoc膮 karty p艂atniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe wsp贸艂pracuj膮ce z Operatorem p艂atno艣ci w ramach realizacji Us艂ugi p艂atniczej.

 

 1. OCHRONA PRYWATNO艢CI

 

4.1. Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej 鈥瀘g贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych鈥), w odniesieniu do danych U偶ytkownik贸w, w tym Kupuj膮cych, korzystaj膮cych z us艂ugi 鈥濳up teraz:鈥 s膮 Ceneo.pl sp. z o.o., Operator p艂atno艣ci oraz Kontrahent. Ka偶dy z administrator贸w wskazanych powy偶ej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cego w zwi膮zku z wykonywaniem Us艂ugi lub umowy Kupuj膮cego z Kontrahentem.

4.2. Administratorami danych osobowych Kupuj膮cego, kt贸ry zamawia Towary b膮d藕 realizuje umow臋 zawart膮 z Kontrahentem s膮: Ceneo.pl sp. z o.o. w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne do umo偶liwienia z艂o偶enia zam贸wienia Towaru i wykonania umowy zawartej przez Kupuj膮cego z Kontrahentem; Operator p艂atno艣ci w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne do umo偶liwienia Kupuj膮cemu dokonania p艂atno艣ci za pomoc膮 narz臋dzi udost臋pnianych przez Operatora p艂atno艣ci; oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne do umo偶liwienia Kupuj膮cemu zawarcia i wykonywania umowy sprzeda偶y Towaru. Ka偶dy z administrator贸w wskazanych powy偶ej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cego w zwi膮zku z wykonywaniem Us艂ugi, us艂ugi Operatora p艂atno艣ci lub umowy Kupuj膮cego z Kontrahentem.

4.3. Dane Osobowe Kupuj膮cego, wzgl臋dem kt贸rych Ceneo.pl sp. z o.o. jest administratorem, s膮 udost臋pniane Kontrahentowi celem zawarcia 鈥 na 偶膮danie Kupuj膮cego 鈥 umowy i wykonania umowy sprzeda偶y Towar贸w w Sklepie Internetowym Kontrahenta lub znajduj膮cych si臋 w Ofercie Handlowej Kontrahenta zawartej miedzy Kupuj膮cym a Kontrahentem w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem Us艂ug przez Ceneo.pl sp. z o.o.

4.4. Dane Osobowe Kupuj膮cego, wzgl臋dem kt贸rych Ceneo.pl sp. z o.o. jest administratorem, s膮 udost臋pniane Operatorowi P艂atno艣ci celem umo偶liwienia Kupuj膮cemu uiszczenia p艂atno艣ci na rzecz Kontrahenta za zam贸wiony Towar.

4.5. Dane osobowe Kupuj膮cego mog膮 by膰 udost臋pniane przez Kontrahenta i Operatora p艂atno艣ci do Ceneo.pl sp. z o.o. w zakresie ,w jakim jest to konieczne do 艣wiadczenia Us艂ug przez Ceneo.pl sp. z o.o.

4.6. Udost臋pnianie danych osobowych Kupuj膮cego mi臋dzy administratorami obejmuje dane osobowe Kupuj膮cego niezb臋dne do realizacji cel贸w wskazanych w pkt. 4.3 鈥 4.5. Regulaminu.

4.7. Dane osobowe Kupuj膮cego s膮 przetwarzane w zgodzie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w tym og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem Us艂ug przez Ceneo.pl sp. z o.o. Podanie danych osobowych przez Kupuj膮cego w zakresie imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail celem doprowadzenia do zawarcia umowy sprzeda偶y Towaru jest obowi膮zkiem umownym. Brak podania danych osobowych Kupuj膮cego stanowi膰 b臋dzie przeszkod臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y. W innym zakresie podanie danych osobowych Kupuj膮cego jest dobrowolne.

4.8. Administratorzy zapewniaj膮 Kupuj膮cemu realizacj臋 uprawnie艅 wynikaj膮cych z og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych, w szczeg贸lno艣ci prawa do: dost臋pu, sprostowania i usuni臋cia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupuj膮cy jest uprawniony do wykonania przys艂uguj膮cych mu uprawnie艅 wnosz膮c odpowiednie 偶膮danie do danego administratora.

4.9. Dane osobowe Kupuj膮cego mog膮 by膰 przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w tym w艂a艣ciwym organom wymiaru sprawiedliwo艣ci. Dane osobowe Kupuj膮cego mog膮 by膰 tak偶e przekazywane podmiotom trzecim, stanowi膮cym podmioty wykonuj膮ce na zlecenie Ceneo.pl sp. z o.o., Operatora p艂atno艣ci lub Kontrahenta czynno艣ci zwi膮zane z realizowan膮 na rzecz Kupuj膮cego Us艂ug膮.

4.10. Administratorzy zabezpieczaj膮 dane osobowe Kupuj膮cego przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, a tak偶e przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnion膮 modyfikacj膮 wskazanych danych, jak r贸wnie偶 z nale偶yt膮 staranno艣ci膮

 

dobieraj膮 i stosuj膮 odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych Kupuj膮cego, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznymi i programistycznym w szczeg贸lno艣ci systemy szyfrowania danych.

 1. REKLAMACJE

5.1. Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 reklamacje dotycz膮ce us艂ug 艣wiadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach 鈥濳up Teraz鈥, w tym reklamacje dotycz膮ce us艂ug Operatora p艂atno艣ci.

5.2. Reklamacje kierowane do Ceneo.pl sp. z o.o. sk艂ada si臋 oraz rozpatrywane b臋d膮 na zasadach okre艣lonych w punkcie 10 Regulaminu (Post臋powanie reklamacyjne), z zastrze偶eniem postanowie艅 poni偶szych.

5.3. W przypadku skierowania do Ceneo.pl sp. z o.o. reklamacji dotycz膮cej Us艂ug p艂atniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi P艂atno艣ci, o czym Kupuj膮cy zostanie poinformowany poprzez przes艂anie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia. W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji mo偶e ulec odpowiedniemu wyd艂u偶eniu, nie d艂u偶ej jednak ni偶 o 7 dni.

5.4. Odpowied藕 na reklamacj臋 zostanie przes艂ana na adres e-mail przypisany do Konta Kupuj膮cego.

5.5. Reklamacje dotycz膮ce jako艣ci lub wad Towar贸w nabytych od Kontrahent贸w, czy te偶 zwi膮zane z nienale偶ytym wykonaniem b膮d藕 niewykonaniem umowy sprzeda偶y nale偶y kierowa膰 bezpo艣rednio do Kontrahenta. Reklamacje takie nie b臋d膮 rozpatrywane przez Ceneo.pl sp. z o.o.

 

 1. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 

6.1. 艢wiadczenie us艂ug przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 dla U偶ytkownik贸w niezarejestrowanych w Serwisie Ceneo lub niezalogowanego danymi z innych serwis贸w (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) ma charakter terminowy i trwa przez okres nabycia Towaru pochodz膮cego od Kontrahenta prezentuj膮cego swoj膮 ofert臋 na stronach Serwisu Ceneo. 6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Za艂膮cznikiem zastosowanie znajduj膮 postanowienia Regulaminu. 6.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Za艂膮cznikiem i Regulaminem stosuje si臋 regulamin Kontrahenta. 6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Za艂膮cznikiem oraz Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Kontrahenta.

6.5. Prawem w艂a艣ciwym dla umowy zawartej pomi臋dzy Kupuj膮cym a Ceneo.pl sp. z o.o. oraz dla umowy zawartej pomi臋dzy Kupuj膮cym a Operatorem p艂atno艣ci, kt贸rej przedmiotem s膮 us艂ugi 艣wiadczone w ramach 鈥濳up Teraz鈥 lub Us艂ugi p艂atniczej na warunkach okre艣lonych w niniejszym Za艂膮czniku jest prawo polskie.

6.6. Wszelkie spory zwi膮zane z us艂ugami 艣wiadczonymi przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach us艂ugi 鈥濳up Teraz鈥 lub przez Operatora p艂atno艣ci w ramach Us艂ugi p艂atniczej b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe polskie s膮dy powszechne. U偶ytkownicy b臋d膮cy konsumentami maj膮 mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl , w zak艂adce 鈥濺ozstrzyganie spor贸w konsumenckich鈥. U偶ytkownicy b臋d膮cy konsumentami maj膮 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , podaj膮c nasz adres odr@ceneo.pl.

 

ZA艁膭CZNIK NR 2 POUCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY Z CENEO ORAZ ODST膭PIENIU UMOWY KUP TERAZ 鈥 WZ脫R O艢WIADCZENIA O ODST膭PIENIU

W ci膮gu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) U偶ytkownik b臋d膮cy konsumentem lub osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z postanowieniami pkt 4.9 Regulaminu . Aby odst膮pi膰 od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisz膮c na adres e-mail: kontakt@ceneo.pl. Mo偶esz skorzysta膰 ze wzoru odst膮pienia od umowy, kt贸ry znajdziesz poni偶ej.

UWAGA! Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje w przypadku, gdy wykonali艣my w pe艂ni us艂ug臋 za Twoj膮 wyra藕n膮 zgod膮 (dokona艂e艣 czynno艣ci, o kt贸rych mowa w punkcie 5.1. Regulaminu)

________________________________________

FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy) na adres: Ceneo.pl sp. z o.o.

 1. Legnicka 48 A

54-202 Wroc艂aw

kontakt@ceneo.pl

Ja 鈥︹︹. niniejszym informuj臋 o moim odst膮pieniu od umowy o 艣wiadczenie us艂ug w ramach Serwisu Ceneo.pl(*)/ w ramach KUP TERAZ(*) Data zawarcia umowy to 鈥︹︹.

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

 

ZA艁膭CZNIK NR 3 OBOWI膭ZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKU艁U 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Ceneo.pl sp. z o.o. (dalej 鈥濩eneo.pl鈥) z siedzib膮 we Wroc艂awiu przy ul. Legnickiej 48 A. Z kim mo偶esz si臋 skontaktowa膰, aby otrzyma膰 wi臋cej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Ceneo.pl? Je艣li masz pytania dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ceneo.pl, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami, pisz膮c do nas na adres email iod@ceneo.pl. Mo偶esz te偶 skontaktowa膰 si臋 z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystuj膮c nast臋puj膮ce dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 A, 54-202 Wroc艂aw.

Od kogo uzyskali艣my Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe uzyskali艣my bezpo艣rednio od Ciebie podczas zak艂adania konta w Ceneo, jak i p贸藕niej, podczas korzystania przez Ciebie z platformy Ceneo. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahent贸w, czyli podmiot贸w, od kt贸rych mo偶esz kupi膰 towary bezpo艣rednio na Ceneo (w us艂udze 鈥濳up Teraz鈥) oraz od operator贸w p艂atno艣ci, czyli podmiot贸w, kt贸re umo偶liwiaj膮 Ci dokonanie p艂atno艣ci online za towaru kupione od naszych kontrahent贸w. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyj臋ciu Twojej oferty) czy informacje o statusie p艂atno艣ci. W przypadku logowania si臋 do Serwisu Ceneo za po艣rednictwem zewn臋trznej us艂ugi uwierzytelniaj膮cej oferowanej przez podmioty, na kt贸rymi nie mamy 偶adnej kontroli, np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wy艂膮cznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Tw贸j adres e-mail, imi臋 i nazwisko, url Twojego avatara, a czasem (w przypadku Allegro) tak偶e nazw臋 firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).

W jakim celu i na jakiej podstawie Ceneo.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

Jeste艣my uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, poniewa偶 jest to niezb臋dne do wykonania zawartej mi臋dzy nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interes贸w, dla cel贸w:

 • umo偶liwienia Ci korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, w tym zapewnienia Ci mo偶liwo艣ci pe艂nego korzystania z Ceneo ;
 • umo偶liwienia Ci za艂o偶enia i zarz膮dzania Twoim kontem oraz umo偶liwienie monitorowania zam贸wie艅 i ich historii;
 • umo偶liwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Ceneo;
 • umo偶liwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia mo偶liwo艣ci realizacji p艂atno艣ci za przeprowadzone transakcje;
 • umo偶liwienia uczestnictwa w programie Klubu 艁owcy Nagr贸d;
 • rozpatrywania oraz obs艂ugi sk艂adanych przez Ciebie reklamacji dotycz膮cych us艂ug 艣wiadczonych w ramach Ceneo;
 • realizacji Programu Ochrony Kupuj膮cych, je偶eli Twoja transakcja zosta艂a obj臋ta tym programem;
 • obs艂ugi zapyta艅 i zg艂osze艅, kt贸re do nas kierujesz;
 • kontaktowania si臋 z Toba w szczeg贸lno艣ci w celu zwi膮zanym ze 艣wiadczeniem us艂ug; 鈥 rozwi膮zania umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w tym 偶膮dania zamkni臋cia konta.

Przepisy prawa wymagaj膮 od nas przetwarzania Twoich danych dla cel贸w podatkowych i rachunkowych. Przetwarza膰 Twoje dane osobowe mo偶emy r贸wnie偶 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach: 鈥 analizowania i zarz膮dzania Twoj膮 aktywno艣ci膮 na stronach internetowych Ceneo.pl celem dostosowania us艂ug i tre艣ci do Twoich indywidualnych preferencji;

 • organizacji program贸w lojalno艣ciowych i konkurs贸w, w kt贸rych mo偶esz wzi膮膰 udzia艂;
 • dokonywania czynno艣ci technicznych oraz rozwi膮zywania problem贸w technicznych, zwi膮zanych z administrowaniem serwerami Ceneo.pl;
 • prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych us艂ug;
 • opracowywania og贸lnych statystyk dotycz膮cych korzystania przez Ciebie oraz innych u偶ytkownik贸w Ceneo w tym zbierania og贸lnych informacji demograficznych (np. o regionie z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie);
 • windykacji nale偶no艣ci;
 • prowadzenia post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obs艂ugi us艂ug p艂atniczych;
 • zapewnienia bezpiecze艅stwa i integralno艣ci us艂ug, kt贸re 艣wiadczymy Ci drog膮 elektroniczn膮, w tym przeciwdzia艂ania oszustwom i nadu偶yciom oraz zapewnienia bezpiecze艅stwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przegl膮danymi przez Ciebie tre艣ciami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczeg贸lnych ofert w ustawieniach konta u偶ytkownika;
 • kontaktowania si臋 z Tob膮, w tym w celach zwi膮zanych z dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;

 

 • przechowywania danych dla cel贸w archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalno艣ci (wykazania spe艂nienia przez nas obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa).

Ceneo.pl jest uprawniona przetwarza膰 Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkurs贸w w kt贸rych mo偶esz wzi膮膰 udzia艂 (w zale偶no艣ci od rodzaju konkursu);
 • otrzymywania i wy艣wietlania Twoich komentarzy dotycz膮cych zakup贸w produkt贸w, kt贸re pozostawisz u innych operator贸w stron internetowych;
 • zapisywania danych w plikach cookie;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Mo偶esz wycofa膰 swoj膮 zgod臋 w ka偶dej chwili w taki sam spos贸b, jak jej udzieli艂a艣/e艣.

Czy musisz poda膰 Ceneo.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim b臋dziesz zwyci臋zc膮 konkursu lub promocji i odbierzesz nagrod臋, kt贸ra wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tob膮 umowy, tj. imi臋, nazwisko, adres e-mail. Je艣li nie podasz powy偶ej wskazanych danych osobowych, nie b臋dzie mo偶liwym zawarcie z Tob膮 umowy. Podanie przez Ciebie pozosta艂ych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Ceneo.pl?

Zapewniamy, 偶e wykonamy wszelkie przys艂uguj膮ce Ci prawa: prawo dost臋pu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak偶e prawo do wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te mo偶esz wykona膰, gdy:

 • w odniesieniu do 偶膮dania sprostowania danych: zauwa偶ysz, 偶e Twoje dane s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne; 鈥 w odniesieniu do 偶膮dania usuni臋cia danych: Twoje dane nie b臋d膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane przez Ceneo.pl; cofniesz swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych; zg艂osisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane powinny by膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa; lub dane zosta艂y zebrane w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oferowanych dziecku.

 • w odniesieniu do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych: zauwa偶ysz, 偶e Twoje dane s膮 nieprawid艂owe 鈥 na okres pozwalaj膮cy Ceneo.pl sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 Twoich danych; Twoje dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie b臋dziesz chcia艂/a, aby zosta艂y usuni臋te; Twoje dane nie s膮 ju偶 potrzebne Ceneo.pl, ale mog膮 by膰 potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszcze艅; lub

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych 鈥 do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ceneo.pl s膮 nadrz臋dne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do 偶膮dania przeniesienia danych je艣li przetwarzanie Twoich danych odbywa si臋 na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tob膮 oraz przetwarzanie to odbywa si臋 w spos贸b automatyczny.

Mo偶esz wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach mo偶esz si臋 sprzeciwi膰 wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla cel贸w statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczeg贸ln膮 sytuacj臋, w kt贸rej si臋 znalaz艂e艣/a艣 lub Twoje dane osobowe przetwarzane s膮 na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w tym s膮 profilowane dla tego celu.

Komu Ceneo.pl udost臋pnia Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom p艂atno艣ci, serwisom internetowym, kt贸re wsp贸艂pracuj膮 z Ceneo.pl), je艣li jest to niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug na Ceneo. Je艣li wymaga tego od nas przepis prawa, udost臋pniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym w艂a艣ciwym organom wymiaru sprawiedliwo艣ci. W razie konieczno艣ci mo偶emy przekaza膰 Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadu偶yciami.

Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Ceneo.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania u偶ytkownik贸w naszej platformy handlowej nie nosz膮 znamion zachowa艅 robot贸w. W takiej sytuacji mo偶emy ujawni膰 Google LLC Tw贸j adres IP.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Ceneo.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowi膮zywania umowy oraz po jej zako艅czeniu, je艣li istnieje ryzyko dochodzenia roszcze艅 w zwi膮zku z jej wykonywaniem, ale nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 10 lat od dnia jej zako艅czenia.

Dane osobowe, kt贸re przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepis贸w prawnych jeste艣my obowi膮zani przechowywa膰 przez okres 5 lat po zako艅czeniu roku, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku.

Dane osobowe, kt贸re przetwarzamy w celach marketingowych, jeste艣my uprawnieni przetwarza膰 wy艂膮cznie w okresie obowi膮zywania wi膮偶膮cej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie wa偶nego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkurs贸w i programu Klubu 艁owcy Nagr贸d przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozlicze艅 podatkowych.

Do jakich pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych Ceneo.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, kt贸rymi s膮 standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe b膮d藕 automatycznie podejmujemy wzgl臋dem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowa艅, okoliczno艣ci ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowa艅, preferencji czy lokalizacji Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak偶e nie b臋dzie to wywo艂ywa膰 wobec Ciebie 偶adnych skutk贸w prawnych lub w podobny spos贸b istotnie wp艂ywa膰 na Twoj膮 sytuacj臋.

 

ZA艁膭CZNIK NR 4 DO REGULAMINU 艢WIADCZENIA US艁UG DLA U呕YTKOWNIK脫W CENEO

 

1.ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU CENEOLOKALNIE PRZEZ U呕YTKOWNIK脫W:

 

 1. OG脫LNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU CENOLOKALNIE 1. Serwis Ceneolokalnie s艂u偶y do wyszukiwania przez U偶ytkownik贸w, wed艂ug kryterium miejsca, w kt贸rym U偶ytkownik zamierza dokona膰 transakcji, og艂oszenia dotycz膮cego Towaru z odbiorem osobistym pochodz膮cej od Kontrahenta.
 2. Z serwisu Ceneolokalnie korzysta膰 mog膮 U偶ytkownicy Serwisu Ceneo zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Ceneo nie jest sprzedawc膮 ani stron膮 jakichkolwiek transakcji lub czynno艣ci prawnych dokonywanych mi臋dzy U偶ytkownikiem a Kontrahentem.

 

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU CENEOLOKALNIE PRZEZ U呕YTKOWNIK脫W ZAINTERESOWANYCH ZAMIESZCZONYMI OG艁OSZENIAMI

 1. Korzystanie z serwisu Ceneolokalnie przez U偶ytkownik贸w w celu zwi膮zanym z zamiarem dokonania transakcji w zakresie Towaru jest nieop艂atne.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu w zakresie, o kt贸rym mowa w pkt 1 powy偶ej jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Funkcjonalno艣膰 serwisu Ceneolokalnie zapewnia U偶ytkownikowi, kt贸ry zamierza dokona膰 transakcji w zakresie Towaru, m. in.:

a) uzyskiwanie informacji o dost臋pno艣ci Towar贸w oferowanych przez Kontrahenta w okre艣lonym przez U偶ytkownika miejscu, w kt贸rym zamierza on dokona膰 odbioru osobistego Towaru;

b) por贸wnywanie cen Towar贸w oferowanych przez Kontrahent贸w w miejscu, w kt贸rym zamierza on dokona膰 odbioru osobistego Towaru;

c) zapoznawanie si臋 z opiniami zamieszczonymi przez U偶ytkownik贸w na temat Towar贸w oraz Kontrahent贸w, kt贸rzy oferowali Towary do sprzeda偶y;

d) dost臋p do strony internetowej sklep贸w Kontrahent贸w, je艣li sklep Kontrahenta posiada tak膮 stron臋, kt贸rych oferta Towar贸w prezentowana jest w Serwisie Ceneolokalnie;

e) mo偶liwo艣膰 kontaktowania si臋 z Kontrahentem, kt贸ry oferuje Towar do sprzeda偶y za pomoc膮 formularza kontaktowego.

4. Dane umieszczane w serwisie Ceneolokalnie dotycz膮ce Towar贸w oraz informacje na temat dost臋pno艣ci Towar贸w we wskazanym w og艂oszeniu punkcie odbioru pochodz膮 od Kontrahent贸w. Ceneo dok艂ada wszelkich stara艅, aby informacje prezentowane w serwisie Ceneolokalnie by艂y przedstawiane przez Kontrahent贸w zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do aktualno艣ci danych lub innych kwestii zwi膮zanych z opisem Towaru, cen膮, dost臋pno艣ci膮 Towaru, U偶ytkownik powinien kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z Kontrahentem oferuj膮cym dany Towar.

5. Ceneo nie odpowiada za:

a) realizacj臋 zam贸wienia z艂o偶onego u Kontrahenta przez U偶ytkownika;

b) niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie zobowi膮zania przez Kontrahenta;

c) jako艣膰, bezpiecze艅stwo, legalno艣膰 Towar贸w, a tak偶e prawdziwo艣膰 i rzetelno艣膰 ich opis贸w udost臋pnianych przez Kontrahent贸w.

6.W przypadku niedost臋pno艣ci Towaru w oznaczonym w og艂oszeniu punkcie odbioru lub innych przeszk贸d wyst臋puj膮cych po stronie Kontrahenta oferuj膮cego Towar do sprzeda偶y, Kontrahent b臋dzie indywidualnie kontaktowa艂 si臋 z U偶ytkownikiem.

7. Za opis Towaru widniej膮cy w ramach Serwisu Ceneolokalnie odpowiada Kontrahent zamieszczaj膮cy og艂oszenie. W przypadku rozbie偶no艣ci pomi臋dzy opisem Towaru widniej膮cym na stronach Serwisu Ceneolokalnie przez Kontrahenta, a opisem znajduj膮cym si臋 na stronie internetowej Kontrahenta, wi膮偶膮cy dla U偶ytkownika i Kontrahenta jest opis Towaru umieszczony na stronie internetowej Kontrahenta.

3. ZAWIESZENIE I ODMOWA 艢WIADCZENIA US艁UGI W RAMACH SERWISU CENEOLOKALNIE

 1. Ceneo dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 prawid艂owe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Ceneolokalnie.
 2. W przypadku wyst膮pienia awarii i b艂臋d贸w technicznych spowodowanych nieprawid艂owo艣ciami w dzia艂aniu sprz臋tu b膮d藕 oprogramowania, Ceneo podejmie dzia艂ania zmierzaj膮ce do ograniczenia, w jak najszerszym stopniu, negatywnych skutk贸w zaistnia艂ych nieprawid艂owo艣ci technicznych, w stosunku do U偶ytkownik贸w.
 3. Konieczne przerwy techniczne planowane b臋d膮 przez Ceneo w miar臋 mo偶liwo艣ci w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutk贸w wobec U偶ytkownik贸w.
 4. Za awari臋 techniczn膮 uznaje si臋 sytuacj臋, w kt贸rej zdecydowana wi臋kszo艣膰 U偶ytkownik贸w utraci艂a mo偶liwo艣膰 korzystania z podstawowych funkcjonalno艣ci Serwisu Ceneolokalnie zwi膮zanych z przegl膮daniem Towar贸w.
 5. Za b艂膮d techniczny uznaje si臋 ka偶dy problem techniczny zwi膮zany z funkcjonowaniem Serwisu Ceneolokalnie inny ni偶 wskazany w powy偶szym pkt 4.

4. ODPOWIEDZIALNO艢膯

 1. Ceneo nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jako艣膰 i rzetelno艣膰 prezentowanych w Serwisie Ceneolokalnie Towar贸w, jak r贸wnie偶 za przebieg transakcji, sk艂adane o艣wiadczenia woli.
 2. Ceneo nie jest w jakimkolwiek zakresie stron膮 transakcji dokonywanych przez U偶ytkownika z Kontrahentami. Wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za wykonanie umowy zawartej pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Kontrahentem ponosz膮 strony tej umowy w zakresie okre艣lonym przepisami prawa.
 3. Ceneo nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 stron Sklepu Internetowego Kontrahenta, zachowania Kontrahenta oraz os贸b odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy oraz nienale偶yte wykonanie b膮d藕 niewykonanie przez U偶ytkownik贸w, w tym Kontrahent贸w zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z transakcji. Ceneo nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nast臋pstwa dzia艂a艅 Kontrahenta lub U偶ytkownik贸w stanowi膮cych naruszenie niniejszego Regulaminu. Ceneo w szczeg贸lno艣ci nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jako艣膰, bezpiecze艅stwo lub legalno艣膰 towar贸w, za prawdziwo艣膰 i rzetelno艣膰 informacji podawanych przez Kontrahenta a i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym, zdolno艣膰 Kontrahenta do sprzeda偶y towar贸w i Us艂ug oferowanych w Sklepie Internetowym oraz wyp艂acalno艣膰 ka偶dej ze stron transakcji. Ceneo mo偶e jednak inicjowa膰 dzia艂ania, kt贸rych celem jest zmierzanie do naprawienia szkody doznanej przez U偶ytkownik贸w na skutek dzia艂ania Kontrahenta.
 4. Ceneo nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci, strat lub obci膮偶e艅 Kontrahenta wynikaj膮cych z przerwania, zawieszenia lub odmowy 艣wiadczenia us艂ugi Ceneolokalnie, je偶eli przerwanie, zawieszenie lub odmowa nast臋puje zgodnie z Regulaminem. Zawieszenie b膮d藕 przerwanie 艣wiadczenia jakichkolwiek Us艂ug w ramach Serwisu Ceneolokalnie z uwagi na przyczyny le偶膮ce po stronie Kontrahenta nie powoduje wstrzymania naliczania op艂at.

5. POZOSTA艁E POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Za艂膮cznikiem zastosowanie znajduj膮 postanowienia Regulaminu.
 2. Prawem w艂a艣ciwym dla umowy zawartej pomi臋dzy Ceneo a U偶ytkownikiem jest prawo polskie.